DE BOERDERIJ

Boerderij De Eendracht is in 1967 nieuw gebouwd. De tijd heeft sindsdien zeker niet stilgestaan in onze stallen. Onze 130 melkkoeien - van eigen fok - melken we met behulp van melkrobots. Met behulp van kunstmatige intelligentie monitoren we de gezondheid en het gedrag van onze koeien. Dit helpt ons de beste keuzes te maken over bijvoorbeeld voer en medicatie voor onze veestapel. Onze koeien zijn vitaal, gezond en productief en beslissen zelf of ze op stal blijven of lekker de wei in gaan. Ook hebben we 75 stuks jongvee, waaronder 10 Black Angus koeien; dit ras staat bekend om de kwaliteit van het vlees.


Landbouw

Als voer voor onze koeien telen we 70 hectare gras, 15 hectare mais, 6 hectare veldbonen (voor de eiwitten) en 8 hectare suikerbieten. Het grasland kuilen we in als voer voor de koeien. Om optimaal gebruik te maken van de landbouwgrond op Texel, doen we aan wisselteelt met collega boeren.


Samenwerking met Wezenspyk  

Een paar jaar geleden zijn de melkkoeien van Wezenspyk verhuisd naar onze stallen. De Wezenspyk heeft de vrijgekomen ruimte gebruikt om de kaasmakerij te verbouwen. De koeienmelk gaat per melktank terug naar de Wezenspyk, waar er vervolgens heerlijke Texelse boerenkaas van gemaakt


Weidevogel beheer en biodiversiteit

Wij stemmen onze bedrijfsvoering zoveel als mogelijk af op de Texelse natuur. Met behulp van zogenaamde nestzoekers beschermen we weidevogelnesten op ons land om ervoor te zorgen dat de jonge weidevogels veilig op kunnen groeien. Hierdoor behoudt Texel haar populatie van bijzondere weidevogels zoals bijvoorbeeld de scholekster, veldleeuwerik en gele kwikstaart.


Gouden Lieuw

Onze boerderij won de eerste Gouden Lieuw; deze prijs wordt toegekend aan een agrariër en/of grondgebruiker die iets extra’s heeft gedaan voor de bescherming van weidevogels. Ons bedrijf viel volgens De Lieuw op doordat er eidereenden broeden. Destijds zijn negentien nesten gevonden. Het is bijzonder dat er eidereenden op een boerenland broeden. 


Bloeiende akkerranden

Een randje langs onze akkers wordt niet meer gebruikt voor gewassen, maar zaaien we in met een speciaal bloemenmengsel. Dat staat niet alleen mooi. Bloeiende akkerranden zijn een natuurlijke plaagbeheersing, gewasbestuiving, vergroten de biodiversiteit en verbeteren de waterkwaliteit.


Eerste kievietsei

Kieviten broeden bij voorkeur in een weiland dat dunner is gezaaid met vogelgraan. Daar houden wij graag rekening mee. De bloemrijke perceelrand zorgt er voor dat de kuikens makkelijk kunnen vluchten voor roofvogels en andere belagers. Tesselaar Cees Dijker vond in 2021 het eerste kievitsei op onze boerderij.


Kamperen

Boerderij De Eendracht is sinds de zomer van 2021 uitgebreid met een boerderijcamping met 15 loeigoede kampeerplaatsen. De camping is verkeersluw gelegen. De kiekendief, lepelaar en havik en nog veel meer roofvogels vliegen regelmatig over. En op onze camping is het ’s nachts nog echt donker en stil.

E-mailen
Bellen
Map
Info